Вкладка "Облік"

Тип співставлення кодів ТТ  

Параметр визначає спосіб співставлення імпортованих даних з даними довідників. Встановіть той тип, який використовується у вашій обліковій системі.

Використання товарного обліку (використовувати товарні групи)  

Якщо вам не потрібно враховувати окремі товарні позиції в заявках на доставку, встановіть для параметру "Використовувати товарні групи" значення "Ні".   


Вносіть узагальнені дані по кількості (вазі, об'єму) доставки у вікні редагування Заявки:

Передача даних по АПІ при відсутності товарного обліку:

Якщо в заявці необхідно враховувати перелік товарів, встановіть для параметру "Використовувати товарні групи" значення "Так". 

Перелік товарів та їх кількість вноситиметься в окремому вікні, яке активується в режимі "Внесення даних в заявку потоварно". В заявку можуть бути додані товари, що внесені у довідник Товари.

В таблиці з переліком заявок відображатимуться сумарні дані по кількісті усіх товарів заявки.

Передача даних по АПІ при використанні товарного обліку:

Зверніть увагу! При переході с товарного обліку на не товарний, існуючі дані по окремих товарах будуть узагальнені та не підлягатимуть відновленню.

Параметри "Вести облік в одиницях", "Вести облік в кг", "Вести облік в м3" 

Облік в системі можна вести: 

Рекомендуємо з самого початку визначити необхідні одиниці вимірювання - встановити для них значення "Так". 

Модель розрахунку

Модель розрахунку "на км" застосовується, коли підбір оптимальних маршрутів необхідно виконувати, виходячи з мінімального пробігу та тривалості маршруту.

Модель розрахунку "на гроші" необхідно встановити у наступних випадках:

В цьому випадку у якості найбільш оптимального маршруту буде прийматися найменш затратний.

Читай детальніше про моделі розрахунку на км та на гроші та про розрахунок рентабельності

Правило контролю зв'язку заявка-маршрут

Параметр визначає, які обмеження накладені на дії з маршрутами та заявками для забезпечення їх зв'язку. За замовучанням зв'язок заявок та маршруту ніяк не відслідковується - правил немає.

Заявки, за якими вже побудовані маршрути, відображаються блідим шріфтом .  Якщо встановлено вказане правило, видалення таких заявок блокується.

Правило контролю однакових заявок

Параметр визначає, чи забороняється повторення заявок та на якому рівні.  За замовчуванням повторення заявок в маршрутах не контролюються - правил немає.

Це правило буде блокувати, наприклад, розрахунок скопійованого маршруту на ту ж дату через те, що останній містить ідентичний перелік заявок.