Версія 2.72 (28.02.2023)

Лист завантаження "За точками та товарами"

Додано новий тип листа завантаження  - "за точками та товарами". 

Він містить інформацію про точки маршрута та розгорнутий перелік товарів по кожній точці. Корисно у випадку, коли для кожної точки треба завантажити декілька зібраних посилок, ящиків, тощо, що мають унікальний код. 

Детальну інформацію дивіться у розділі Лист завантаження.

Нові функції для усіх типів листа завантаження

Сканування товару

Для сканування товару, що завантажується, відкрийте пошук - у  рядку пошуку відобразиться іконка QR-коду. Тап на ній викликає програму сканування.

Для відсканованого коду відкриється відповідне вікно Завантаження. 

Після збереження даних сканування продовжується автоматично.

Відмітка про сканування та час додавання даних

Якщо вікно завантаження було відкрито скануванням, збереженні дані супроводжуються відміткою про сканування

ЇЇ можна побачити в аналітиці та отримати через АПІ (DEX_Export_Response_JSON, клас DEX_Loading, поле Is_Scanned). 

Застосунок фіксує також час додавання даних (LogTime), незалежно від того, як було відкрито вікно завантаження - скануванням або вручну.  

Поле Примітки для завантаженої позиції

Додано нове поле Примітки для листа завантаження.  Воно може бути заповнене навіть для незавантаженого товару.

Контроль завантаження товару

Під час виходу з Листа завантаження виконується перевірка завантаження позицій. У разі недовантаження виводиться відповідне попередження: "Маршрут зібрано не повністю”.

Зверніть увагу, що перевірка проводиться для усіх позицій без урахування того, на якому складі відбувається завантаження.