Версія 2.79 (31.05.2024)

Оновлення документу Замовлення

Додано три поля користувача до інформації по замовленню (вкладка Документ).  Підтримуються формати тексту, числа (ціле, дробове), при заданому форматуванні поля "дата" або "час" виводиться числова клавіатура.

В таблицю товарів замовлення додано нове поле, що показує Суму по рядкам.

Сума продажу = Ціна продажу х Кількість замовлення

Так як в таблиці товарів можливо використовувати 5 цін продажу,  для кожного з них передбачено своє поле Сума продажу (видимість полів регулюється налаштуваннями таблиць на сервері).

Додано  рядок Всього, в якому виводяться суми по рядкам для нових полів Сума продажу. 

Вкладка Борги в замовлені тепер формується так же, як в Боргах та Оплатах.
Перший стовпчик таблиці залишили: маркування боргів по кількості днів прострочки (колір залежить від значення поля OverdueDepth_Id, що передається з боргом). 

Сортування таблиці - по полю Дата.

Поле Тип боргу для таблиці Боргів

В Борги додано поле Тип боргу (поле TypeDebt_Id):
- якщо TypeDebt_Id не передано або = 0 - записується “товари” 

- якщо TypeDebt_Id = 1 записується ”тара”

- всі інші значення - поле лишається пустим.

Вибір напрямків для Нової торгової точки

При створенні нової торгової точки у вкладці Інше тепер можна обрати торгові напрямки, за якими вона працює.

Це дає змогу кур'єру зареєструвати нову торгову точку та одразу оформити на неї замовлення (в разі обмеження по Напрямкам кур'єр бачить точки тільки за своїми напрямками).