Синтаксис формул для обміну даними зі сторонніми CRM

Базові операції

Значення поля [fieldname]

Усередині квадратних дужок має бути вказано ім’я поля класу [fieldName] або ж адреса поля підкласу, екземпляр якого є полем основного класу [subclassName.fieldName].

Результатом буде значення цього поля, якщо воно буде знайдено. Якщо ж ні, то, відповідно, буде повернуто повідомлення про помилку.

Константне рядкове значення "const string"

Усередині подвійних лапок має бути вказаний константний рядок, який буде використовуватися у формулах або ж відображатися у полях інтерфейсу у незмінному вигляді ("const string").

Операції із рядками

Операція об’єднання рядка CONCAT(elem1, elem2, …)

Кількість параметрів операції: необмежено

Типи параметрів: int/double/string

Всередині круглих дужок через кому повинні бути вказані відповідні елементи, з яких, у зазначеному в дужках порядку, буде утворено цілісний рядок.

Приклад:

CONCAT("const", " ", "string") = "const string"

Операція отримання підрядка SUBSTRING(str, 1, 5)

Кількість параметрів операції: 3

Типи параметрів:

string str – рядок, з якого буде діставатися підрядок;

int firstSymbol – номер першого символу підрядка (нумерація починається з нуля);

int substringLength – довжина підрядка.

Всередині круглих дужок має бути вказаний рядок, з якого буде утворений підрядок, а також номер першого символу підрядка і довжина утворюваного підрядка. В результаті буде повернуто підрядок, що буде починатися з вказаного символа та буде вказаної довжини, або менше, якщо довжина більша за довжину початкового рядка.

Приклад:

SUBSTRING("substring", 4, 6) = "string"

Математичні операції

Додавання ADD(num1, num2)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

int/double – перший доданок;

int/double – другий доданок.

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано перший доданок та другий доданок. В результаті операція поверне їх суму з точністю до сотих.

Приклад:

ADD(5.2, 3.8) = "9.00"

  • Віднімання SUBTRACT(num1, num2)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

int/double – зменшуване;

int/double – від’ємник.

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано зменшуване та від’ємник. В результаті операція поверне їх різницю з точністю до сотих.

Приклад:

SUBTRACT(5.2, 3.8) = "1.40"

Множення MULTIPLY(num1, num2)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

int/double – перший множник;

int/double – другий множник.

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано перший множник та другий множник. В результаті операція поверне їх добуток з точністю до сотих.

Приклад:

MULTIPLY(5.0, 3.0) = "15.00"

Ділення DIVIDE(num1, num2)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

int/double – ділене;

int/double – дільник.

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано ділене та дільник. В результаті операція поверне їх частку з точністю до сотих.

Приклад:

DIVIDE(14.0, 2.0) = "7.00"

Операції із датами

Додавання хвилин до дати-часу ADDMINUTES(date, minutes)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

DateTime – дата

int – кількість хвилин для додавання

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано дату-час та кількість хвилин, які необхідно додати до поданої дати-часу. Результатом буде дата-час з доданими хвилинами.

Приклади:

ADDMINUTES("12.10.2022 00:00:00", 34) = "12.10.2022 00:34:00"

Додавання годин до дати-часу ADDHOURS(date, hours)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

DateTime – дата

int – кількість годин для додавання

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано дату-час та кількість годин, які необхідно додати до поданої дати-часу. Результатом буде дата-час з доданими годинами.

Приклад:

ADDHOURS("12.10.2022 00:00:00", 34) = " 13.10.2022 10:00:00"

Додавання днів до дати-часу ADDDAYS(date, days)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

DateTime – дата

int – кількість днів для додавання

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано дату-час та кількість днів, які необхідно додати до поданої дати-часу. Результатом буде дата-час з доданими днями.

Приклад:

ADDDAYS("12.10.2022 00:00:00", 34) = " 15.11.2022 00:00:00"

Форматування DateTime DATETIMEFORMAT(date, format)

Кількість параметрів операції: 2

Типи параметрів:

DateTime – дата

stringформат дати

Всередині круглих дужок через кому має бути вказано дату-час та рядок з вказаним форматом для дати. Результатом буде дата-час у поданому форматі.

Приклади:

DATETIMEFORMAT("12.10.2022 18:30:00", "yyyy-MM-dd") = "2022-10-12"

DATETIMEFORMAT("12.10.2022 18:30:00", "HH:mm:ss") = "18:30:00"